Ανικανότητα για εργασία

Η ανικανότητα για εργασία μπορεί να οδηγήσει στη απώλεια μέρους ή του συνόλου της παραγωγής εισοδήματος ενός ανθρώπου. Είναι καταπληκτικό πως πολλοί άνθρωποι δεν σκέφτονται ότι υπάρχει περίπτωση να απολέσουν την ικανότητα. Αυτό μπορεί να συμβεί από μια πιθανή ασθένεια, ένα πιθανό ατύχημα ή από ανεργία που είναι και το πιο σύνηθες στις ημέρες μας.

Σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος τα οικογενειακά έξοδα συνεχίζουν να υπάρχουν και πολλές φορές είναι και αυξημένα λόγω του προβλήματος υγείας. Πολλοί άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να ζήσουν ούτε λίγους μήνες χωρίς εισόδημα.

Υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες απώλειας εισοδήματος από ασθένεια ή ατύχημα, η προσωρινή που διαρκεί για ένα διάστημα και η μόνιμη που είναι η πιο σοβαρή και διαρκεί εφόρου ζωής. Επίσης η ανικανότητα προς εργασία μπορεί να είναι μερική κατά την οποία το άτομο μπορεί να κάνει κάποιες περιορισμένες εργασίες και ολική κατά την οποία δεν μπορεί να κάνει καμία εργασία.

Ο Financial Planner μπορεί να λάβει υπόψη στον συνολικό οικονομικό προγραμματισμό την περίπτωση απώλειας εισοδήματος του πελάτη και να του προτείνει συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία μπορούν να τον εξασφαλίσουν σε μία τέτοια περίπτωση. Οι λύσεις που μπορούν να μας δοθούν έναντι μίας απώλειας εισοδήματος είναι κυρίως ασφαλιστικά προϊόντα.

Υπάρχουν συγκεκριμένες καλύψεις που σε περίπτωση που προκύψει ανικανότητα για εργασία, μετά από κάποιο ατύχημα ή ασθένεια, εξασφαλίζεται μιας μορφή μηνιαίου εισοδήματος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με αυτό τον τρόπο θα αναπληρωθεί η απώλεια του εισοδήματός όταν λόγω ατυχήματος ή ασθένειας δεν θα μπορεί να εργαστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, για τους τρόπους με τους οποίους ο προγραμματισμός για ανικανότητα για εργασία μπορεί να σας βοηθήσει, επικοινωνήστε με ένα Financial Planner της HFPA.

Η Ένωση Φαϊνανσιαλ Πλανερς Ελλάδος μπορεί να σας προμηθεύσει με μία λίστα των Financial Planners στην περιοχή σας. Οι Financial Planners που ανήκουν στην HFPA πληρούν κορυφαία κριτήρια ποιότητας και επαγγελματισμού.

hfpalogo

Ένωση Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος

Επικοινωνία:info@hfpa.gr
© Copyright 2020 | All rights reserved | hfpa.gr
Χώρος μελών.