Απαραίτητες προυποθέσεις για να λειτουργήσει σωστά το Financial Planning

1. Καθορισμός μετρήσιμων οικονομικών στόχων

Οι οικονομικοί στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, όσον αφορά το τι θέλει να πετύχει ο πελάτης και το πότε. Για παράδειγμα, δεν είναι αρκετό να αναφέρει ότι θέλει κάποια στιγμή να ζήσει με «άνεση», όταν συνταξιοδοτηθεί ή ότι τα παιδιά του θα πρέπει να πάνε σε «καλό σχολείο», πρέπει να προσδιορίσει με ακρίβεια το τι σημαίνουν για αυτόν άνεση και «καλό σχολείο» και ποιο είναι το κόστος τους.

2. Οι στόχοι πρέπει να είναι μακροπρόθεσμοι

Είναι απαραίτητο να καταστρωθεί, από κοινού με τον προσωπικό Financial Planner, ένας οικονομικός προγραμματισμός και να τηρηθεί πιστά η εφαρμογή του. Αυτή η κίνηση είναι πολύ σημαντική γιατί ακόμη και ο πιο σωστός χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, δεν μπορεί να αλλάξει την οικονομική κατάσταση του πελάτη μέσα σε μία ημέρα.

3. Ρεαλιστικοί στόχοι

Το Financial Planning αποτελεί μια λογική προσέγγιση στη διαχείριση των οικονομικών του πελάτη και αποσκοπεί στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων. Ανεξέλεγκτοι παράμετροι, όπως για παράδειγμα, ο πληθωρισμός, η πορεία του Χρηματιστηρίου ή τα επιτόκια, μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την επίτευξη των στόχων του. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του πελάτη για να μπορούν να είναι και επιτεύξιμοι.

4. Τακτική επανεξέταση και αναθεώρηση

Το Financial Planning είναι μια δυναμική διαδικασία. Οι οικονομικοί στόχοι, καθώς και οι ανάγκες του καθενός μπορεί να αλλάξουν με τον χρόνο εξαιτίας αλλαγών στον τρόπο ζωής αλλά και άλλων παραγόντων, όπως, για παράδειγμα, μια κληρονομιά, ένας γάμος, η αγορά κατοικίας, ή μια αλλαγή εργασίας. Επανεξετάζοντας τα οικονομικά σχέδια, σε τακτά χρονικά διαστήματα, είναι απαραίτητο να αναπροσαρμόζονται αυτά με τρόπο, ώστε να συνεχίζουν να υπηρετούν τους μακροπρόθεσμους στόχους του πελάτη. Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι ακόμα και μικρές αλλαγές σε ένα τομέα, μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά και άλλους τομείς της ζωής του.

hfpalogo

Ένωση Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος

Επικοινωνία:info@hfpa.gr
© Copyright 2020 | All rights reserved | hfpa.gr
Χώρος μελών.