Διαζύγιο

Τα προβλήματα που σχετίζονται με το διαζύγιο περιλαμβάνουν τρεις βασικούς τομείς: το εισόδημα, την κατανομή της περιουσίας, και την επιμέλεια των παιδιών.

Το εισόδημα αποτελεί κύριο θέμα συζήτησης, διότι το εισόδημα που μέχρι τώρα στήριζε ένα νοικοκυριό, τώρα, πλέον, πρέπει να στηρίζει δύο.

Η επιμέλεια των παιδιών δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του Financial Planner. Ωστόσο είναι σημαντική η παρακολούθηση των οικονομικών του γονέα που έχει αναλάβει την κηδεμονία από το Financial Planner. Αυτό που μπορεί και πρέπει να κάνει είναι να συμβουλεύσει τον πελάτη του πώς θα μειώσει τα έξοδα και θα διαχειριστεί σωστά το διαθέσιμο κεφάλαιο.

Ο δεύτερος γάμος, από την άλλη μεριά, εντάσσει νέα δεδομένα στη διαδικασία του Financial Planning. Ο κάθε σύζυγος, μπαίνοντας σε ένα δεύτερο γάμο, θέλει να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά του στοιχεία θα περάσουν στους δικούς του κληρονόμους μετά το θάνατό του. Μπορεί, παραδείγματος χάριν, να χρειαστεί να αλλάξει τα ονόματα των δικαιούχων στην ασφάλεια ζωής που έχει κάνει κατά τη διάρκεια του προηγουμένου του γάμου.

Οι Financial Planners πρέπει να γνωρίζουν ότι κακοί χειρισμοί στην αλλαγή των τίτλων των περιουσιακών στοιχείων, ώστε να συμπεριλάβουν τον καινούριο σύζυγο στη διαχείριση της περιουσίας και στη μείωση των φόρων περιουσίας, μπορεί να καταλήξουν σε μείωση της προ του γάμου περιουσίας. Όταν συνεργάζονται με τους πελάτες γύρω από θέματα περιουσίας, οι Financial Planners πρέπει να τους προειδοποιούν για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση διαζυγίου. Σε αυτές τις περιπτώσει πολύ συχνά ο Financial Planner συνεργάζεται και με άλλο ειδικό όπως φοροτεχνικό ή συμβολαιογράφο.

Για περισσότερες πληροφορίες, για τους τρόπους με τους οποίους ο προγραμματισμός για περίπτωση διαζυγίου μπορεί να σας βοηθήσει, επικοινωνήστε με ένα Financial Planner της ΕΦΠΕ.

Η Ένωση Φαϊνανσιαλ Πλανερς Ελλάδος (ΕΦΠΕ) μπορεί να σας προμηθεύσει με μία λίστα των Financial Planners στην περιοχή σας. Οι Financial Planners που ανήκουν στην ΕΦΠΑ πληρούν κορυφαία κριτήρια ποιότητας και επαγγελματισμού.

hfpalogo

Ένωση Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος

Επικοινωνία:info@hfpa.gr
© Copyright 2020 | All rights reserved | hfpa.gr
Χώρος μελών.