Διαχείριση απρόοπτων οικονομικών γεγονότων

Είναι βασικό όλοι να μην είμαστε εκτεθειμένοι σε κινδύνους υψηλού ρίσκου, καθώς και να εξασφαλίζουμε ότι βαδίζουμε προς τους στόχους μας ακόμα και όταν αντιμετωπίζουμε απροσδόκητα προβλήματα.

Η έκθεση σε ρίσκο που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, είναι ο πρόωρος θάνατος, η ανικανότητα για εργασία, οι αρρώστιες, η απώλεια και οι ζημιές της περιουσίας τους, οι υποχρεώσεις αστικής ευθύνης και η ανεργία. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις συνήθως είναι η ασφάλιση. Ο καθορισμός των κατάλληλων τεχνικών και στρατηγικών, για τη διαχείριση του ρίσκου, αποτελούν ξεχωριστή ενότητα της μεθοδολογίας του Financial Planning.

Για περισσότερες πληροφορίες, για τους τρόπους με τους οποίους ο προγραμματισμός για διαχείριση ρίσκου μπορεί να σας βοηθήσει, επικοινωνήστε με ένα Financial Planner της ΕΦΠΕ.

Η Ένωση Φαϊνανσιαλ Πλανερς Ελλάδος (ΕΦΠΕ) μπορεί να σας προμηθεύσει με μία λίστα των Financial Planners στην περιοχή σας. Οι Financial Planners που ανήκουν στην ΕΦΠΑ πληρούν κορυφαία κριτήρια ποιότητας και επαγγελματισμού.

hfpalogo

Ένωση Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος

Επικοινωνία:info@hfpa.gr
© Copyright 2020 | All rights reserved | hfpa.gr
Χώρος μελών.