Επενδύσεις

Οι στόχοι που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του Financial Planning, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν μελλοντικές αγορές, όπως νέα κατοικία, σκάφος ή αυτοκίνητο, ταξίδια, χρηματοδότηση μιας καινούριας επιχείρησης ή κάλυψη σπουδών των παιδιών. Άλλοι στόχοι που μπορεί να τεθούν, είναι η εξασφάλιση της κατάλληλης προστασίας κατά προσωπικών κινδύνων (όπως ανεργία, ανικανότητα, θάνατος, ιατρικά έξοδα, απώλεια περιουσίας και οικονομική ανεξαρτησία), η εξασφάλιση των συνταξιοδοτικών αναγκών, η μείωσης των εξόδων κατά την διανομής της περιουσίας του πελάτη στους κληρονόμους του. Καθώς η επίτευξη των στόχων απαιτεί, συνήθως, πειθαρχημένη αποταμίευση και ύπαρξη επενδύσεων, η σωστή επενδυτική στρατηγική πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο πελάτης να επιτύχει τους στόχους του, μέσα στα πλαίσια του επενδυτικού κινδύνου που είναι ικανός και πρόθυμος να αναλάβει.

Ο πελάτης μπορεί να επενδύει κεφάλαια για τη συνταξιοδότησή, τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης των παιδιών του, το ξεκίνημα μία νέα εργασίας ή την αγορά μιας κατοικίας. Πιθανότατα να έχει πολλούς στόχους. Καθένας από αυτούς τους στόχους μπορεί όμως να χρειάζεται διαφορετικό τύπο επενδυτικής στρατηγικής.

Ο χρόνος που επιθυμεί να φτάσει τον οικονομικό του προορισμό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες και θα προσδιορίζει ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να τον φτάσει. Όσο πιο πολύ χρόνο έχει κάποιος για να μεγαλώσει και να αποδώσει η επένδυσή του, τόσο πιο πιθανό είναι να επιτύχει το στόχο του. Ένας βραχυπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας ενδεχομένως να ορίσει μία πιο συντηρητική προσέγγιση, ενώ ένας μακροπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας επιτρέπει μία πιο επιθετική προσέγγιση.

Είναι σημαντικό ο σχεδιασμός των επενδύσεων να είναι σύμφωνος με το επενδυτικό ρίσκο που επιθυμεί να αναλάβει ο πελάτης. Όσο πιο πολλά επενδυτικά ρίσκα είναι πρόθυμος να πάρει, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για επενδυτικά κέρδη. Η ανάληψη ρίσκου απαιτεί γνώση των χρηματοοικονομικών αγορών και μία κατανόηση του ποιου ύψους ρίσκο είναι διατεθειμένος να αναλάβει.

Ο Financial Planner σας παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για διαφορετικές επενδυτικές επιλογές. Ο καθοριστικός παράγοντας που θα επηρεάσει τη κατανομή της περιουσίας του πελάτη είναι η τωρινή οικονομική κατάσταση και η περιουσία του πελάτη. Πριν αποφασιστεί η οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική, πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνολική οικονομική εικόνα του πελάτη.

Με τη διασπορά των επενδύσεών του πελάτη ανάμεσα σε διαφορετικά είδη επενδύσεων, μειώνεται το επενδυτικό ρίσκο διότι ουσιαστικά μειώνονται οι συνέπειες που θα έχει στο συνολικό χαρτοφυλάκιο του πελάτη, μία πτώση σε ένα ομόλογο ή μία μετοχή.

Ένας επιθετικός καταμερισμός των επενδύσεών μπορεί να συμπεριλαμβάνει ένα υψηλό ποσοστό σε μετοχές ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, με σκοπό την υψηλή προοπτική κερδοφορίας. Ένας πιο συντηρητικός καταμερισμός των επενδύσεών του πελάτη θα έχει χαμηλότερο ποσοστό από μετοχές και ένα υψηλότερο ποσοστό σε ομόλογα εξωτερικού και υψηλότοκες καταθέσεις.

Ο καταμερισμός των επενδύσεών βασίζεται σε τέσσερεις παράγοντες – χρονικός ορίζοντας, θέση απέναντι στο ρίσκο, επιθυμητή ρευστότητα και παρούσα οικονομική κατάσταση – ένας συνδυασμός προϋποθέσεων ο οποίος είναι μοναδικός για τον κάθε επενδυτή. Επίσης πρέπει να προσαρμόζεται ο καταμερισμός των επενδύσεων του καθώς αλλάζει η ζωή του. Ο προσωπικός του Financial Planner θα τον βοηθήσει να προσδιορίσει τον πιο αποτελεσματικό για αυτό καταμερισμό των επενδύσεών, έτσι ώστε να εκπληρώσει τους οικονομικούς του στόχους.

Καθώς οι επενδύσεις μεγαλώνουν και αλλάζει η αξία τους, ίσως να χρειαστεί να μεταβληθεί η σύσταση του χαρτοφυλακίου. Καθώς οι στόχοι, η ηλικία, η οικονομική κατάσταση του πελάτη και οι αγορές αλλάζουν, πρέπει να γίνεται αναθεώρηση του καταμερισμού των επενδύσεων. Ο Financial Planner επανεξετάζει το χαρτοφυλάκιό του πελάτη και τον βοηθάει στην εξισορρόπηση ή την αλλαγή των ποσοστών των επενδύσεών του ανάλογα των περιστάσεων.

Ο πιο έξυπνος τρόπος για να πετύχει κάποιος τους οικονομικούς του στόχους είναι μέσα από τον προγραμματισμό, την πειθαρχία, την υπομονή και τον χρόνο. Με τη δημιουργία μίας επενδυτικής στρατηγικής ως τμήμα του ολοκληρωμένου οικονομικού προγραμματισμού, θα μετατραπούν τα όνειρα της ζωής του πελάτη, σε αποτελεσματικές υλοποιήσεις. Ο έγκαιρος και σωστός προγραμματισμός έχει μόνο οφέλη.

Οι αποτελεσματικές επενδυτικές αποφάσεις είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου οικονομικού πλάνου. Ο προσωπικός Financial Planner είναι μία πολύτιμη πηγή πληροφόρησης, θα βοηθήσει τον πελάτη να εξερευνήσει τις επενδυτικές του επιλογές σε κάποια πολύπλοκα θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, για τους τρόπους με τους οποίους ο επενδυτικός προγραμματισμός μπορεί να σας αποζημιώσει, επικοινωνήστε με ένα Financial Planner της ΕΦΠΕ.

Η Ένωση Φαϊνανσιαλ Πλανερς Ελλάδος (ΕΦΠΕ) μπορεί να σας προμηθεύσει με μία λίστα των Financial Planners στην περιοχή σας. Οι Financial Planners που ανήκουν στην ΕΦΠΑ πληρούν κορυφαία κριτήρια ποιότητας και επαγγελματισμού.

hfpalogo

Ένωση Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος

Επικοινωνία:info@hfpa.gr
© Copyright 2020 | All rights reserved | hfpa.gr
Χώρος μελών.