Επικοινωνία

ENΩΣΗ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΠΛΑΝΝΕΡΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τ.Θ. 67265
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 151-02
ΑΘΗΝΑ
email: info@hfpa.gr
για θέματα μελών members@hfpa.gr

Προέδρος
κ. Τριανταφύλλου Κων/νος: 6932243911
Υπεύθυνος μελών
κ. Χατζάκης Ιωάννης: 6977200987

hfpalogo

Ένωση Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος

Επικοινωνία:info@hfpa.gr
© Copyright 2020 | All rights reserved | hfpa.gr
Χώρος μελών.