Πριν από λίγα χρόνια σε μια ομιλία μου με συναδέλφους, αναφέρθηκα στην δέσμευση προς τον πελάτη ως ένα από τα προτερήματα που πρέπει να διέπουν έναν επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Τι σημαίνει όμως δέσμευση στον πελάτη, πότε αρχίζει και πότε τελειώνει;