Κανόνες άσκησης του επαγγέλματος

Ο επαγγελματίας Φαϊνανσιαλ Πλάνvερ :

1. Ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την τιμή και την υπόληψη των πελατών του.
2. Ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την τιμή και την υπόληψη των συναδέλφων του ή να προκαλεί αμφιβολίες για την επαγγελματική τους ικανότητα, αξιοπιστία ή επάρκεια τους.
3. Δεν παραπλανά τον πελάτη, δεν συκοφαντεί, δεν διαβάλλει άλλους συμβούλους, προγράμματα, μεθόδους ή προϊόντα και δεν παρουσιάζει αναληθή στοιχεία.
4. Δεν μετέρχεται μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, αθέμιτων ή παραπλανητικών πράξεων και πρακτικών
5. Κρατά το επάγγελμά του σε μεγάλη εκτίμηση και αγωνίζεται συνεχώς να ανυψώσει το κύρος του
6. Τηρεί το Επαγγελματικό Απόρρητο και είναι εχέμυθος
7. Ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών του όσο καλύτερα μπορεί
8. Παρέχει άψογη εξυπηρέτηση και υπηρεσίες στους πελάτες του
9. Ακολουθεί πρότυπα υψηλής επαγγελματικής συμπεριφοράς βοηθώντας τους πελάτες του να επιτύχουν τους στόχους που από κοινού και εξαρχής έχουν θέσει
10. Παρουσιάζει με ακρίβεια και εντιμότητα όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να λάβουν οι πελάτες τις αποφάσεις τους
11. Τελειοποιεί τις δεξιότητές του και βελτιώνει τις γνώσεις του μέσω διαρκούς επιμόρφωσης
12. Είναι καλά πληροφορημένος ως προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τους ακολουθεί κατά την άσκηση του επαγγέλματός του
13. Συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες των οποίων οι υπηρεσίες σχετίζονται με την κάλυψη των οικονομικών στόχων και αναγκών των πελατών του.

hfpalogo

Ένωση Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος

Επικοινωνία:info@hfpa.gr
© Copyright 2020 | All rights reserved | hfpa.gr
Χώρος μελών.