Κώδικας ηθικής

Ο συγκεκριμένος κώδικας ηθικής είναι μία έκφραση της ευθύνης του Φαϊνανσιαλ Πλάνvερ προς τους πελάτες, το κοινό, τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και την συνεργαζόμενη με αυτόν εταιρεία ή εταιρείες. Οι αρχές που περιγράφονται στον Κώδικα Ηθικής αφορούν όλα τα μέλη της Ένωσης Φαϊνανσιαλ Πλάνvερς Ελλάδος και τους παρέχουν καθοδήγηση στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων.

ΑΡΧΗ #1 – ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Ο Φαϊνανσιαλ Πλάνvερ πρέπει να προσφέρει και να παρέχει τις υπηρεσίες του με ακεραιότητα. Πρέπει εξαρχής να ενημερώνει τους πελάτες για τον τρόπο με τον οποίο αμείβεται.

ΑΡΧΗ #2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Φαϊνανσιαλ Πλάνvερ πρέπει να είναι αντικειμενικός στην παροχή των υπηρεσιών του προς στους πελάτες. Το συμφέρον των πελατών προηγείται αυτού όλων των άλλων εμπλεκομένων μελών μέσα σε λογικά, ηθικά και νόμιμα πλαίσια..

ΑΡΧΗ #3 – ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Ο Φαϊνανσιαλ Πλάνvερ πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του στους πελάτες με ικανότητα, να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο αντικείμενο εργασίας του έτσι ώστε να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, εργαλεία και ταλέντο για να παρέχει τις υπηρεσίες του με τον καλύτερο, δυνατό τρόπο.

ΑΡΧΗ #4 – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ο Φαϊνανσιαλ Πλάνvερ πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι δίκαιος και λογικός προς τους πελάτες, το κοινό, τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και την συνεργαζόμενη με αυτόν εταιρεία ή εταιρείες και πρέπει να γνωστοποιεί στα διάφορα μέρη τη σύγκρουση ενδιαφέροντος που τυχόν μπορεί να προκύψει από την παροχή των υπηρεσιών του.

ΑΡΧΗ #5 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Φαϊνανσιαλ Πλάνvερ δεν πρέπει να αποκαλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες που του παρέχουν οι πελάτες του, χωρίς τη συναίνεση τους, εκτός και αν οι πληροφορίες αυτές αφορούν νόμιμες δικαστικές διαδικασίες, ή μπορούν να χρειαστούν για την υπεράσπιση του Φαϊνανσιαλ Πλάνvερ σε κατηγορίες που τον βαρύνουν εάν δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του ή σε διαφωνία που μπορεί να προκύψει ανάμεσα στον Φαϊνανσιαλ Πλάνvερ και τον πελάτη του

ΑΡΧΗ #6 –ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλες οι ενέργειες του Φαϊνανσιαλ Πλάνvερ πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον υψηλό επαγγελματισμό του.

ΑΡΧΗ #7 – ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Ο Φαϊνανσιαλ Πλάνvερ πρέπει να λειτουργεί με εργατικότητα και επιμέλεια όταν παρέχει τις επαγγελματικές του υπηρεσίες. Εργατικότητα και επιμέλεια σημαίνουν την παροχή υπηρεσιών με συνέπεια και μεθοδικότητα και συμπεριλαμβάνουν τον σωστό σχεδιασμό και την επίβλεψη στην απόδοση του έργου του.

hfpalogo

Ένωση Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος

Επικοινωνία:info@hfpa.gr
© Copyright 2020 | All rights reserved | hfpa.gr
Χώρος μελών.