Στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές αναφορές στο θέμα <<συνταξιοδοτικός σχεδιασμός>>, για το τι γνώσεις και δεξιότητες απαιτούνται…