Τι είναι το Financial Planning;

Πολλοί άνθρωποι, δεν έχουν ξεκάθαρο προσανατολισμό και στόχους ή ακόμα, λόγω της καθημερινότητας και των συνεχών αλλαγών, σε προσωπικό ή κοινωνικό επίπεδο, έχουν εγκλωβιστεί στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Έτσι, δεν μπορούν να οργανώσουν και να εφαρμόσουν έναν ολοκληρωμένο οικονομικό σχεδιασμό που θα τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν τους προσωπικούς αλλά και οικογενειακούς τους στόχους.

Το FINANCIAL PLANNING (Στα Ελληνικά χρηματοοικονομικός σχεδιασμός ή χρηματοοικονομικός προγραμματισμός ή χρηματοασφαλιστικός σχεδιασμός) δεν είναι ένα προϊόν αλλά μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία.

To Financial Planning, είναι η διαδικασία της επίτευξης των στόχων ζωής μέσω της ορθής διαχείρισης των οικονομικών. Οι στόχοι ζωής μπορούν να περιλαμβάνουν την αγορά ενός σπιτιού, τον προγραμματισμό της συνταξιοδότησης, την αποπληρωμή φόρων κληρονομιάς, την προστασία οικογένειας, τη διαχείριση επενδύσεων και σχεδιασμό του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τις σπουδές παιδιών, προγράμματα δωρεών και μακροπρόθεσμη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Το Financial Planning αποτελείται από πέντε βήματα που σας βοηθούν να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το που ακριβώς οικονομικά βρίσκεστε τώρα σε συνάρτηση με τους στόχους ζωής σας. Σε όποιο σημείο και να βρίσκεστε σήμερα χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορείτε να δείτε τι θα χρειαστεί να κάνετε για να επιτύχετε στο μέλλον τους στόχους σας.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συλλογή των σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών, την καταγραφή των προσωπικών σας στόχων ζωής, την εξέταση της τρέχουσας οικονομική κατάστασης και καταλήγει στο σχεδιασμό μια οικονομικής στρατηγικής για το πώς μπορείτε να επιτύχετε τα μελλοντικά σας σχέδια.

Το Financial Planning παρέχει κατεύθυνση και εντάσσει σε ενιαίο πλαίσιο όλες σας τις χρηματοοικονομικές σας αποφάσεις. Με την βοήθεια του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού έχετε μία καλύτερη εικόνα για το που πηγαίνετε οικονομικά και πως θα καταφέρετ να επιτύχετε τους στόχους σας. Σας επιτρέπει να κατανοήσετε με ποιον τρόπο κάθε απόφαση που λαμβάνετε επηρεάζει τους υπόλοιπους τομείς των οικονομικών σας. Προβάλλοντας κάθε χρηματοδοτική απόφαση που αφορά τα οικονομικά σας ως μέρος ενός συνόλου, μπορείτε να δείτε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις πάνω στους στόχους σας. Μπορείτε επίσης να προσαρμοστείτε πιο εύκολα στις διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή σας και να αισθάνεστε σίγουροι ότι η επίτευξη των στόχων σας είναι σε σωστό δρόμο.

Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός είναι αυστηρά προσωπικός γιατί λαμβάνει υπόψη του συγκεκριμένες ανάγκες και αξίες του κάθε ανθρώπου.

hfpalogo

Ένωση Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος

Επικοινωνία:info@hfpa.gr
© Copyright 2020 | All rights reserved | hfpa.gr
Χώρος μελών.