Η ευημερία μιας πολιτείας εξαρτάται από την ευημερία των οικογενειών που τη συνθέτουν και αυτή (η ευημερία της οικογένειας) εδράζεται στις επιλογές και τις πράξεις των μελών της…