Υπάρχει η έμφυτη τάση των ανθρώπων, διαχρονικά, να καλλιεργούν το αίσθημα της ελευθερίας, που συχνά εμφανίζεται και ως αίσθημα ανεξαρτησίας…