Η σύμφυτη ομορφιά του Financial Planning, ειναι ακριβώς το γεγονός ότι ειναι για όλους. Το Financial Planning είναι πια παγκόσμιο, έχοντας υπερβεί φυσικά και πολιτισμικά και κοινωνικά σύνορα, απ’ όπου δημιουργήθηκε.